RODO

ADMINISTROWANIE DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE ASSMANN DISTRIBUTION SP. Z O.O.

 

 1. ASSMANN Distribution Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szczecińskiej 19 we Wrocławiu, jest administratorem danych osobowych zawartych w niniejszej umowie w myśl rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO tj. w celu wykonania niniejszej umowy a podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
 3. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy administratora.
 4. Celem przetwarzania osobowych jest realizacja przez administratora niniejszej umowy.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do upłynięcia terminów przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z umowy.
 6. Administrator zapewnia prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  1. w zakresie danych zawartych w dokumentach księgowych – przez 5 lat od daty sporządzenia dokumentu;
  2. w zakresie danych zawartych w dokumentach, które mogą być istotne dla dochodzenia roszczeń - 3 lata od dnia kiedy roszczenia stały się wymagalne;
 9. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: *podmioty z grupy kapitałowej Spółki oraz bank w zakresie niezbędnym do wypłaty wynagrodzenia oraz innych świadczeń.
 10. Informujemy, że w Spółce nie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD). W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z nami. Dane do kontaktu znajdują się na naszej stronie internetowej assmann.pl
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą stanowić podstawy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane  do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

Partnerzy

Zapisz się do newslettera

KONTAKT